konsten.net
Bella Rune på Galleri Magnus Karlsson
I spännvidden mellan digitaliseringens virtuella verklighet och hantverkstraditionens taktila erfarande rör sig Bella Runes arbeten genom olika skal av materialitet, kollektiva drömmar och rumslig utsträckning. De skulpturala verken ger i sina skilda uttryck en ambivalent utopisk ton som för tankarna till tidsresor, mellankrigstidens ödesdigra framstegstro, nutidens fitnesskultur och så något äldre, långsammare, ett nedärvt kunnande som med seghet drar sig fram genom tiden. Rune intresserar sig för resurseffektivitet och den mänskliga relationen till tillverkning, och hämtar inspiration från experimentella Black Mountain College i North Carolina (1933-57) där bla Buckminster Fuller och paret Anni och Josef Albers arbetade och sprängde gränserna […]