komunalc.net
Protest ustvarjalnosti
Domišljija protestnikov se ne kaže samo na transparentih, temveč tudi na druge načine.