komplikedergi.org
Toplumsal Uyum - Meltem Arıkan
Gücün araçları olan para, mevkii, ünvan gibi dışarıdan edinilen silahlarla kuşandıkça, yönetilmemek için yöneten olmayı seçeriz. Güçlü olmayan benliğimizi silahların yarattığı yapay güvenle besleriz. Artık kendimizin kim olduğunun bir önemi kalmaz. Sorgulamak, düşünmek, farklı olmak, aykırı düşünceleri dile getirmek sistemli olarak küçümsenir. Toplumun daha önemli öncelikleri vardır. Hep daha önemli bir şeylerin altı çizilir. Çizilmek zorundadır. Toplumsal değerler sorgulanmaya başlarsa eğer, aykırı sesler bir araya gelirse eğer, toplum korku ve şiddetle yönetilemez. Düzenin sürdürülmesi tehlikeye girer.