komigenjohannes.com
Cykla i Ed
Cykla i Ed kommer alltid att vara lite speciellt för mig eftersom jag, trots att jag har bott på annan ort mer än jag faktiskt har bott i Ed, alltid kommer betrakta Ed som hemma. Vilket är lite lustigt på ett sätt. Men struntsamma. Jag