komigenjohannes.com
Dövarmt
Varmt eller icke så skola alla träningspass genomföras. Redan de gamla grekerna tränade efter den devisen och legenden säger att de tränade i små bastu-gym på vintern bara för att träna upp sin oerhörda förmåga att motstå värme. Det var bland annat detta som avgjorde store