komigenjohannes.com
4×4 intervaller.
Den numera klassiska intervallformen. Kuta av bara fan i fyra minuter och vila en stund. Repetera 4 gånger och du har sprungit dem. Det är 16 fullständigt vidriga minuter. Men! Det är BARA 16 vidriga minuter. Sedan är det klart. Done. Färdigt. Det var ett tag