komigenjohannes.com
Träna ViPR. Part 2.
Enligt något ordspråk vars ordalydelse jag inte närmare kommer ihåg så är ett misstag först ett misstag om man gör om det första misstaget så att säga. Alltså att man gör om det misstag man trodde var ett misstag fast kanske utan misstag den här