komankoyu.com
Alucra Vakfımız ve Derneklerimizden Kamuoyuna Çağrı - Koman Köyü
#Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfını daha etken ve güçlü kılmak için dernek başkanları olarak vakıf yönetimine açık destek vereceklerini açıkladılar - Koman Köyü