kolviet.com
KOL Marketing 4.0 - Nên và không nên - KOL Việt | Gương mặt tài năng việt
Trong chiến dịch KOLs marketing 4.0 có nhiều chi tiết nhỏ, lẻ nhưng nó có tầm quan trọng rất lớn đến chiến dịch Influencer Marketing. Tùy từng trường hợp mà ta phải xử lý tình huống khéo léo và nhậy cảm, sau đây là một số kinh nghiệm nên làm và không nên làm trong …