kolviet.com
Hiểu đúng ưu - nhược điểm từng nền tảng mạng xã hội để có chiến lượt Influencer Marketing phù hợp - KOL Việt | Gương mặt tài năng việt
Theo dòng xu hướng hiện nay cũng như các số liệu thống kê đã chỉ ra rõ sức mạnh của Influencer Marketing, nhất là đối với thế hệ Z đang lên ngôi và chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Influencer. Nhưng cùng với đó vấn đề được đặt ra khi xuất hiện quá nhiều Platform …