kolviet.com
BÁO CÁO INSIGHT TỪ GOOGLE GIÚP DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG 2020 - KOL Việt | Gương mặt tài năng việt
Hành trình khách hàng đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều trong năm 2019. Nhiều kênh truyền thông mới bắt đầu xuất hiện, các ngành nghề truyền thống được số hóa, cùng với đó các tiêu chuẩn về bảo mật và an toàn số cũng được cải thiện. Dưới đây là những tổng kết …