kolviet.com
Thất bại trong tiếp thị ảnh hưởng KOLs Marketing trên thế giới trong năm 2018 - KOL Việt | Gương mặt tài năng việt
Thật dễ dàng để tìm thấy nhiều về sự thành công của KOLs tiếp thị người ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Có hàng nghìn thương hiệu đã phát triển nhờ KOLs đặc biệt là những thương hiệu mới. Nhưng sự thật là KOLs cũng có một số không thành công mà không phải …