kolibrikapital.no
Økt finansiell inkludering
Verdensbanken har nylig offentliggjort "The Global Findex Database 2014". Rapporten inneholder måling av finansiell inkludering verden over. Og den viser at det har vært en stor utvikling. Fra 2011 til 2014 har hele 700 millioner flere mennesker fått tilgang på bankkonto. I løpet av de siste tre år