kolibrikapital.no
Hvordan kan Pakistan øke befolkningens finansielle tilgang?
The World Bank: I 2014 hadde kun 14 % av den voksne befolkningen tilgang på finansielle tjenester i Pakistan og under 5 % av disse er kvinner. Med hele 100 millioner voksne uten banktilgang, står Pakistan for 5 % av verdens befolkning uten tilgang på bank. Gjennom NFIS (National Financial Inclusion