kokice.me
Serija "The Young Pope" - Sorentinova revolucija u Vatikanu - Kokice.me
Kako kontrolisati moć i manipulisati njome u državi u kojoj su dogme i moralni imperativ upravo odricanje od moći i nesebične ljubavi prema bližnjem?