kokice.me
Kosmički valcer Stenlija Kjubrika - Kokice.me
Sa jedne strane je bila vizija budućnosti koja je apsolutno i jedino mogla biti produkt Kjubrikove iščašene mašte. Do tada nezamislivi svemirski brodovi kao lađe za otuđenog čovjeka ka onom boljem, iz budućnosti… A sa druge strane – topli, mekani, pompezni bečki valceri iz 19 vijeka!