kokice.me
Evolucija ljubavnih odnosa u filmu (I dio) - Kokice.me
Analiza evolucije ljubavnih odnosa u filmovima od pońćetka 20. vijeka do devedesetih godina.