kodflex.com
Javascript Operatörler - Satranç Mutfağı
ARİTMATİKSEL OPERATÖRLER Basit matematiksel işlemlerin yapılabildiği bunlar toplama,çıkarma,bölme,çarpma operatörler olarak karşımıza çıkar. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Karşılaştırma operatörleri belli şartların sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin bu şuna eşit mi ?, değil mi ?,küçük mü ? ,büyük mü ? gibi. MANTIKSAL OPERATÖRLER Bu operatörlere örnek olarak AND(VE),OR(VEYA) operatörleri gösterilebilir. Javascript operatörler kısmında önemli bir yere sahiptir. && …