kobietapisze.pl
Musisz stać się sama dla siebie wsparciem i motywatorem - Kobietapisze.pl
W 1943 roku Abraham Maslow przedstawił teorię hierarchii potrzeb ludzkich, nazwaną później piramidą Maslowa. Na samym jej szczycie umieścił on potrzebę samorealizacji. Zatem, skoro znajduje się na samym szczycie, to czy naprawdę spełnienie tej potrzeby jest ważne?