knizni-doupe.cz
Podzimní napětí s Dominem (10) – New Orleans
Nezapomeňte se podívat také na Books in Ashes, kde najdete ukázku z Vyvolené k smrti. Chladná krev Viděl ji. Napůl běžela, měla skloněnou hlavu, prsty křečovitě sírala kapuci kabátu. Spěchala temno…