knizni-doupe.cz
>Léto s knihou
>Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas.Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde…Hej! Prr, Hynku, prr! Myslím, že sis trochu spletl měsíc. Máš docela zpoždění…My totiž už m…