klscah.org.my
Menyeru Kerajaan untuk membantu kakitangan Utusan
Selepas 100 kakitangan dan bekas pekerja mengadakan piket di luar ibu pejabat syarikat penerbitannya pada Isnin lalu, berita-berita Utusan gagal membayar gaji selama 3 bulan dan penamatan penerbita…