klisterklockan.se
Ordvitsexperten Ulf Benkels vitsskola • Klisterklockan
Ordvitsandet är en ädel konst och som alla ädla konster kan den skärskådas in i minsta detalj. Journalisten och författaren Ulf Benkel ger oss här en grundkurs i en omtvistad typ av humor. Mycket nöje! Ordvitsexperten Ulf Benkels vitsskola i tio steg: 1 ”Rena” vitsar Mening som kan tolkas på två sätt och är språkligt …