klimatinnovationer.se
Phytoremediation - vad menas med fytoremediering
Vad är phytoremediation? Man kan se att det finns en ökande trend att mark, ytvatten och grundvatten påverkas av föroreningar från industri, miitär och jordbruksprodukter. Miljögifterna påverkar naturen och orsakar belastningar på ekosystemet. Sanering av förorenade områden är ofta dyrt och görs på små områden. Fytoremediering (engelska Phytoremediation) är ett nytt ord som innebär behandlingRead More