klarakyrka.se
Medlemsavgift 2018
Glöm inte att betala in medlemsavgiften till Föreningen S:ta Clara kyrka om du vill rösta vid årsmötet 21 mars. Avgiften är på 100 kronor och betalas in på bg 748-7366. Glöm inte att skriva ditt namn och att betalningen avser medlemsavgiften.