klap.me
,,Marko Kraljević i Musa Kesedžija”
Naša nova predstava za djecu i odrasle ,,Marko Kraljević i Musa Kesedžija” premijerno je izvedena 8. marta u kolašinskom Centru za kulturu, specijalno za naše goste iz Osnovne škole ,,Dušan…