kkro.fi
Opiston ystävien päivät
Kulje kanssani Tietoa tapahtumasta: Mukana mm. Mikko ja Pia Pyhtilä Pyhtilät työskentelivät Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäisen hiippakunnan alueella lapsi- ja nuorisotyön tehtävissä sekä evankeliointityössä. Työjaksollaan he asuivat Mwanzassa. Mikko on koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri ja Pia sosionomi (AMK). Pia on toiminut lapsityössä kummityön yhdyshenkilönä ja koulukoordinaattorina. Mikko puolestaan toimi lähetys- ja evankeliointityön koordinaattorina, erityisenä työmuotona Sinema Leo -elokuva-autotoiminta. Tasauksen ja kestävän