kirkov.eu
Защо?!
Какво се случи до сега в „Живот 1.0“ Авторът просто достигна до следващия етап на играта и по средата на този етап се запита „Това ли е играта?!“, „Защо всъщност я игр…