kirkov.eu
Моят график / My Schedule
Това е графикът с ангажиментите ми. Ако имате интерес от лична среща с мен, нека я планираме във време удобно за двете страни! This is my daily schedule. If you are interested in a personal meeting…