kirkov.eu
Защо богатите са богати, а бедните – бедни?!
ФУНДАМЕНТАЛНО клипче! Всеки, наистина всеки, който се има за умен и разумен човек, трябва да отдели тези 8 мин., за да гледа и по възможност да обмисли много добре тази информация. Тя може да бъде …