kirkov.eu
Целта остава, препятствията се заобикалят
„Когато се появят препятствия, сменяш посоката, за да стигнеш до целта си, а не променяш решението си за нейното достигане.” Зиг Зиглър…