kirkov.eu
Мъдрост от „Матрицата“ / Morpheus wisdom
Трябва да разбереш, че повечето от хората не са готови да бъдат изключени. И много от тях са толкова свикнали, толкова безнадеждно зависими от системата, че ще се борят, за да я защитят. Морфей (&#…