kirkov.eu
Успехът…
Който има желание, намира начин; който няма желание, намира оправдание.