kirkekoncerteriaalborg.dk
Forårskoncert med spillemandsmessen
”Jydsk på Næsen”, spillemandsgruppe Sopransolist: Katja Augustenborg Skalborg Kirkes Spire-, Børne- og Ungdomskor, Vokalisterne og Aalborg Koncertkor, dirigeret af Stinne Øllgaard Andersen