kientruchue.com
Trùng tu phục hồi cổng, bình phong non bộ tại điện Phụng Tiên – Đại Nội Huế - KIENTRUCHUE.COM
GD&TĐ – Sáng 29/9 Trung tâm Bảo tàng di tích (BTDTCĐ) Huế phối hợp Hội Bảo tồn Di sản Văn hoá Đức tổ chức Lễ khởi công triển khai thực hiện Dự án bảo tồn, phục hồi cổng, bình phong, non bộ tại điện Phụng Tiên – Đại nội Huế Dự án do Bộ Ngoại giaoRead More