kientruchue.com
Thực hư thông tin lăng Khải Định ở Huế bị “đụng” - KIENTRUCHUE.COM
Có thông tin cho rằng Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phục vụ khách tham quan “đụng” đến lăng Khải Định vậy thực hư vụ việc này ra sao? Lăng Khải Định được xây dựng khi nào? Lăng Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng. Đây là vị vua thứ 12 của triềuRead More