kientruchue.com
Thết kế giếng trời tô đẹp cho cảnh quan sân vườn - KIENTRUCHUE.COM
Nhà phố với “không gian đẹp” từ thiết kế giếng trời. Ở không gian nhà phố vấn đề thông gió và chiếu sáng là một yếu tố quan trọng được đặt ra. Việc sử dụng giếng trời tỏ ra khá hiệu quả cả về mặt không gian đẹp, thẩm mỹ cho căn nhà phố. ThôngRead More