kientruchue.com
Độc đáo bình phong Tử Cấm thành - KIENTRUCHUE.COM
Thay vì được sử dụng chất liệu nề họa, nề đắp nổi, hay khảm sành sứ làm chủ đạo thường thấy tại các công trình khác thì tại bình phong Tử Cấm thành, chất liệu gốm tráng men mới là điểm nhấn chính… Nghệ thuật cung đình triều Nguyễn đã để lại những tinh hoaRead More