kientruchue.com
Đến tỉnh Thừa Thiên-Huế thăm chùa cổ Thánh Duyên - KIENTRUCHUE.COM
Chùa Thánh Duyên nằm ở núi Túy Vân, xã Vinh Hiền, Thừa Thiên-Huế, được xây dựng vào nửa sau thế kỷ XVII, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần; được xếp hạng cấp quốc gia vào năm 1996. Chùa Thánh Duyên nằm ở núi Túy Vân, xã Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-HuếRead More