kienhuynh.com
Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp kế toán cho các bạn sinh viên - KienHuynh
Chia sẻ một số kinh nghiệm về việc sinh viên đi thực tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại các doanh nghiệp.