kidolindo.com
BAĞIMLILIĞIN ÇOCUKLARA VE AİLELERE ETKİLERİ
Alkol ve madde bağımlılığı bireyin kendi yaşamının yanı sıra aile yaşamına ve iş ilişkilerine de olumsuz olarak yansır. Hamileliği sırasında alkol ve madde kullanan kadınların çocuklarında ileriki …