khuegiang.vn
Chân đế động cơ Rosta MB 70
hân đế động cơ Rosta motorbases MB 70 được dùng cho các động cơ có công suất từ 37 kW tới 110 kW (kích cỡ khung từ 250M tới 315L). Có 4 loại với chiều dài khác nhau, tùy thuộc vào kích cỡ động cơ. Thiết bị tạo lực căng ban đầu có 11 vị … Đọc thêm