khuegiang.vn
Chân đế động cơ Rosta MB 50
hân đế động cơ Rosta motorbases MB 50 được dùng cho các động cơ có công suất từ 7.5 kW tới 45 kW (kích cỡ khung từ 160 M tới 225M) Đọc thêm