khuegiang.vn
Bộ căng xích, đai tự động Rosta SE-B Boomerang
Dòng sản phẩm: cánh tay đòn kép, dùng để căng đai hoặc xích rất dài. Bảo vệ bề mặt các phần kim loại: sơn màu xanh. Chất lượng lõi cao su: Rubmix 10. Khả năng chịu nhiệt: từ -40 °C đến + 80°C. Như Rosta SE, ở vị trí “Tiêu chuẩn” Đọc thêm