khmdilhizmetleri.com
Sözlü çeviri
Şirketimiz ardıl ve simültane çeviri hizmetleri sunmaktadır. Özellikle de günümüzde, dünyanın küreselleşmenin paralelinde gittikçe küçüldüğü, sınırların ortadan kalktığı bu ortamda iletişim büyük b…