kgcargo-bg.com
Шосеен превоз на товари
Шосейният транспорт е много ефективен начин за превоз на товари в Европа, Руската Федерация, Турция, Близкия Изток. Кей Джи Карго ЕООД, възползвайки се от добрите връзки които има с превозвачите ви…