kf-oswiecim.net
Goście z odległe galaktyki
Nie po raz pierwszy, ale jak zawsze w różnym składzie i pełni entuzjazmu, podczas „Ferii z Fantastyką” odwiedzą nas reprezentanci kostiumowych grup Star Wars – Polish Garrison i E…