kevintrudo.ir
شبکه جهانی اطلاعات - موفقیت با کوین ترودو
بارها در سخنرانی های کوین ترودو شنیده ایم که به شبکه جهانی اطلاعات بپیوندید و عضو این شبکه شوید زمانی که سایت کوین ترودو دایر بود و او می توانست آموزش های خود را ارئه کند او سایتی به نام شبکه جهانی اطلاعات راه انداخت که در آن افراد با شرایطی خاص و در سطح …