kesfedebil.com
Neden Her Ayın Gün Sayısı Farklıdır?
Biz insanların hayatı için şüphesiz en önemli unsur zamandır. Zamanı kavramlaştırma ihtiyacı duyan insanoğlu, daha çok evrensel adlar ve nosyonlar ile içli dışlı olmuşlardır ve hala olmaktadırlar. Bu evrensel adların nasıl ortaya çıktıkları hakkında hikayeler ve sorunsalları mevcuttur.