kerimbud.pl
Zarządzanie zasobami ludzkimi - współczesne koncepcje planowania kariery pracownika
Nowe koncepcje planowania kariery pracowników: - Coraz mniej dużych, bezpiecznych organizacji zapewniających pracę i długotrwałą karierę w tej samej firmie. - Dominuje tendencja do tworzenia miejsc pracy w firmach o płaskich strukturach. Pojawia się nowy typ pracownika: - Spadek lojalności wobec firmy, - Wysoka mobilność zawodowa i terytorialna,